Konferencije i sastanci

Za poslovne potrebe naših gostiju, nudimo moderne konferencijske sale

kapaciteta od 10 do 70 osoba u poslovnom centru  „Integra”. Sale su opremljene najsavremenijom tehničkom opremom, bežičnom internet vezom i drugim pratećim sadržajima, uz potpunu podršku specijalizovanog tima tehničara. U skaldu sa Vašim željama organizujemo kompletno ili djelimično sljedeće manifestacije: konferencije, seminare, obuke, radionice, kurseve, edukacije, prezentacije, izložbe, promocije i druge slične poslovne skupove.

Za organizaciju konkretnog događaja molimo da nas direktno kontaktirate.